Presentació

Les persones

Les institucions

Biblioteques i arxius

Biblioteques i arxius en curs d'estudi

Filigranes

Bibliografia

Referencies a biteca

Activitats de Biteca

Enllaços

Bibliografia

 • Avenoza, G (1989). "Un goig català inèdit de finals del s. XV o inicis del s. XVI: Verge, beneït fo". Revista de Literatura Medieval. 5, pp. 37 46.
 • (1991a). Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines. [tesis doctoral]. Barcelona, Univ.
 • (1991b). "Un nou manuscrit del Llibre del bisbe de Jaen (Berkeley, Bancroft Library, MS. UCB 155)". Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Barcelona: PPU, Vol. 5, pp. 249 53.
 • (1991-1993). "Inspecció personal".
 • (1992). "Una còpia desconeguda del Tresor de beutat i altres tractats mèdics (BdC Ms. 864)". Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Barcelona: PPU, Vol. 6/2, pp. 227 36.
 • (1993). "Registro de filigranas de papel (continuación)". Incipit. 13, pp. 1 13.
 • (1994a). "Anotacions lèxiques extretes de Mss. catalans medievals. Món vegetal". Verba. Anuario Galego de Filoloxía. 21 (1994), pp. 303 37.
 • (1994b). "Antoni Canals i la traducció de Valeri Màxim. Una primera aproximació". La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia 1992). Ed. Carlos Romero. Rossend Arqués. Padova: Programma, pp. 277-290.
 • (1994c). "Inspecció personal".
 • (1995). "Inspecció personal".
 • (1996a). "Els ``Graus de les medicines'' de l'Inventari o Col•lectari de cirurgia de Guy de Chauliac". Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXIII Miscel•lània Germà Colón. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Vol. 6, pp. 17 36.ç
 • (1996b). “Del calaix de l'apotecari i de l'especier”, en eds. A. Freire et al. Scripta Philologica In memoriam Manuel Taboada Cid, A Coruña, Univ. da Coruña, pp. 781-804
 • (1996c). "Inspecció personal".
 • (1997). "Inspecció personal".
 • (1998a). "La recepción de Valerio Máximo en las Coronas de Castilla y Aragón en el medievo". Evphrosyne. XXVI (1998), pp. 241 52.
 • (1998b) "Inspecció personal".
 • (1999a). "El manuscrito catalán de la Visión deleitable de A. de la Torre". Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22 26 de setembre de 1997). Ed. Santiago Fortuño Llorens., Tomàs Martínez Romero. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, Vol. 1, pp. 275 91.
 • (1999b) "Inspecció personal".
 • (2000a). "El paper d'Antoni Canals en la traducció catalana de Valeri Màxim". Bulletin of Hispanic Studies. 77.2 , pp. 339 57.
 • (2000b). "Inspecció personal".
 • (2001a). "Inspecció personal".
 • (2001b). "Ai espiga novela! Estudi i edició d'una pastorel•la inèdita catalana del s. XIV". Studia in honorem Germán Orduna. Ed. Leonardo Funes., José Luis Moure. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, pp. 53 71.
 • (2002a). "Inspecció personal".
 • (2002b). "Una dansa de Mossén Jordi en el Cancionero general (1511)". Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval. Ed. Juan Casas Rigall., Eva M. Díaz Martínez. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 489 524.
 • (2003). "Inspecció personal".
 • (2004). "Inspecció personal".
 • (2005a). "Inspecció personal". Avenoza, G. – Calderón, M. (1991). "Dos villancicos inéditos: A les maytines era, Senyor Sent tiago". Anuari de Filologia. XIV/G.2 , pp. 35 47. Avenoza, G. – Gascon, S. (1994). "Inspecció personal". Avenoza, G. - Orduna, G. (1990). “Registro de filigranas de papel en códices españoles”, Incipit, 10, pp. 1-15.
 • (1991). “Registro de filigranas de papel en códices españoles”, Incipit, 9, pp. 1-9. Avenoza, G. - Beltran, V. - Sabaté, G. – Soriano, L. . "Inspecció personal". (1995). Beltran, Vicenç. "Inspecció personal". 1990.
 • (1995a). "Tipología i génesis de los cancioneros. Las grandes compilaciones y los sistemas de clasificación". Cultura Neolatina. 55.3 4, pp. 234 265.
 • (1995b) "Inspecció personal".
 • (1996). "Inspecció personal".
 • (1996 2002).. "Transcripció del poema de Nadal".
 • (1997a). "El Cancionero de Charles d'Orléans y Drez de natura de Matfre Ermengaut". Romania. 115, pp. 193 206.
 • (1997b). "Inspecció personal".
 • (1998a). "Los cancioneros de autor". Revista de Filología Española. 78, pp. 49 100.
 • (1998b). "Inspecció personal".
 • (1999a). "I.nspecció personal".
 • (1999b). "Tipología y génesis de los cancioneros. La organización de los materiales". Estudios sobre poesía de cancionero. Noia (A Coruña): Toxosoutos, pp. 9 54.
 • (1999c). "Tipologia i gènesi del cançoner J, ms. esp. 225 de la Bibliothèque Nationale de Paris". Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22 26 de setembre de 1997). Ed. Santiago Fortuño Llorens., Tomàs Martínez Romero. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, Vol. 1, pp. 337 52.
 • (2000a). "Tipologia i gènesi dels cançoners. La reordenació de J i K". Llengua & Literatura. 11, pp. 353 93.
 • (2000b). "Inspecció personal".
 • (2001). "Inspecció personal".
 • (2002). "Inspecció personal".
 • (2003a)."Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte". Cultura Neolatina. 63.1 2, pp. 115 63.
 • (2003b). "Inspecció personal".
 • (2004). "Inspecció personal". Beltran, V. - Avenoza, G. (1991-1993), “Inspecció personal”.
 • (1997-). Bibliografia de textos catalans antics, URL: http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon. Crosas, Francisco. "Apuntes para la historia de las historias de Troya en el medievo hispano". Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar (Ninth Colloquium). Londres: Dept. of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, 2000. Pages 61-72.
 • "El testimonio ``perdido'' de Jaume Conesa y sus Històries troianes". Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. 8 (2001): 295 99.
 • (2003)."Inspecció personal".
 • (2004). "Inspecció personal".
 • (2005). "Inspecció personal".
 • (2009). "Inspecció personal". Faulhaber, Charles B. "Some Private and Semi Private Spanish Libraries: Travel Notes". Corónica: La. Spring (1976), pp. 81-90.
 • (1983). Medieval manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts Compiled by Ch. B. F. Manuscripts. 2 vols. New York: The Hispanic Society of America,
 • (1991). "Inspecció personal".
 • (1994). "Carta". 1994.
 • (2000). "Archer Milton Huntington".
 • (2003a). "Inspecció personal".
 • (2003b). "Carta". Berkeley, Mar. 2003.
 • (2004b) «Semitica iberica: Translations from Hebrew and Arabic into Medieval Romance Vernaculars of the Iberian Peninsula», Bulletin of Spanish Studies, 7-8, pp. 873-896.
 • (2004b). "Inspecció personal". Grapí, O. - De La Marnierre, E. (2001). "Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts". Canzonieri iberici. Ed. Patrizia Botta. Carmen Parrilla., Ignacio Pérez Pascual. Noia: Università di Padova Toxosoutos Universidade da Coruña, Vol. 1, pp. 219 65. Iglesias, J. Antoni. (2000a)."Un bifoli de pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)". Arxiu de Textos Catalans Antics. 19, pp. 389 428.
 • (2000b). "Un bifolio de pergamino de Vilanova del Vallès (Barcelona): el testimonio más antiguo conocido en catalán del Llibre de conservació de sanitat de Juan de Toledo". En. Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999). Ed. Margarita Freixas, Silvia Iriso. Santander: Gobierno de Cantabria Año Jubilar Lebaniego AHLM, Vol. 2:, pp. 997 1000. Lamarca, M. (2002). "Inspecció personal".
 • (2005). “Inspecció personal”. 2005.
 • (2006). "Inspecció personal". Martí, S. (1997). "El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica". Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. 11, pp. 461 502.
 • (1997). "Inspecció personal".
 • (1998). "Fonts i problemes del Cançoner del Marquès de Barberà (S1/ BM1)". Atti del XXI Congreso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Palermo, 1995). Vol. 6, pp. 311 24.
 • (1999). Innocenci III. Exposició dels salms penitencials [tesi doctoral inèdita]. Barcelona: Universitat.
 • (2000). "Inspecció personal".
 • (2002a). "Escolios sobre impaginación y variantes redaccionales en Montserrat 992". Proceedings of the Eleventh Colloquium., Jane Whetnall. Ed. Alan Deyermond. Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar. Proceedings of the Eleventh Colloquium, 34. London: University of London Queen Mary. Department of Hispanic Studies, pp. 67 76.
 • (2002b). "Inspecció personal".
 • (2005). "Inspecció personal". Mahiques, J. "Carta". 11 Jun. 2004. Mahiques, J. (2004a) «Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión», en VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1ª: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro, ed. Carlos Sáez, Alcalá de Henares: Aache Ediciones, pp. 125-138.
 • (2004b) «El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de viudes i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: Notas sobre su difusión impresa en el s. XVI», en La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, ed. M. I. de Páiz Hernández, Salamanca: Instituto del Libro y de la Lectura, vol. 1, pp. 639-54.
 • (2004c). "Carta". 11 Jun. 2004. Minchiotti, J. (2004). "Inspecció personal".
 • (2005). "Inspecció personal". Perujo, J. M. (2000). "Prolegòmens per a una edició crítica de la traducció catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne". Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999). Ed. Margarita Freixas., Silvia Iriso. Santander: Gobierno de Cantabria Año Jubilar Lebaniego AHLM, Vol. 2:1469 86.
 • (2004) «Difusió de motius de la llegenda de Troia: traducció i reinterpretación», en Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna, ed. R. Friedlein – S. Neumeister, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 13-29. Rovira Cerdà, H. (2007). "Inspecció personal".
 • (2008). "Inspecció personal".
 • (2009) "Inspecció personal". Sabaté, G. (1995). "Inspecció personal".
 • (1996). "Inspecció personal".
 • (1998). "Inspecció personal".
 • (1999). "Inspecció personal".
 • (2000). "Inspecció personal".
 • (2001). "Inspecció personal".
 • (2002). "Inspecció personal".
 • (2003). "Inspecció personal".
 • (2004). "Inspecció personal".
 • (2005a) «Una cort per a Curial», en Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, ed. R. Alemany - J. Ll. Martos – J. M. Manzanaro, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 3, pp. 1433-1446.
 • (2005b). “Inspecció personal”.
 • (2008) «Miscel•lànies astrològiques en català al segle XV. I: Biblioteca Universitària de València», en Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnic : IX Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Girona, 16-19 de novembre de 2006), ed. P. Grapí – M. R. Massa, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, pp. 327-338. Sabaté, G. - Soriano, L. (2004). "D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió". Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. XLIX, pp. 447 461. Soriano, L. (1995). "Inspecció personal".
 • (1996). "Inspecció personal".
 • (1998). "Inspecció personal".
 • (1999). "Inspecció personal".
 • (2000). "Inspecció personal".
 • (2001). "Inspecció personal".
 • (2002). "Inspecció personal".
 • (2003). "Inspecció personal".
 • (2004). "Inspecció personal".
 • (2005). "Inspecció personal".
 • (2006a). "Inspecció personal".
 • (2008). "Inspecció personal".
 • (2010a). "Inspecció personal". Soriano, L. – Sabaté, G. (2003a). "Literatura pietosa i edificant a la Corona d'Aragó. Aportació de textos inèdits i nous manuscrits per al seu estudi (segles XIV i XV)". Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. 16, pp. 307 339.
 • (2003b). "Recepta molt experimentada per a mal de dolor de...: textos mèdics inèdits medievals en català (segles XIV XV)". Romance Philology. 56.31, pp. 317-357.